"იმისათვის, რომ მკურნალობა ჩემთვის ერთნაირად,
თქვენ შეიძლება მკურნალობა ჩემთვის განსხვავებულად"

BACP Organisational Member

სამუშაო ლტოლვილთა, Asylum Seekers and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind