"იმისათვის, რომ მკურნალობა ჩემთვის ერთნაირად,
თქვენ შეიძლება მკურნალობა ჩემთვის განსხვავებულად"

სამუშაო ლტოლვილთა, Asylum Seekers and Their Families

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind