"כדי לטפל בי באותה מידה,
ייתכן שתצטרך להתייחס אליי בצורה שונה"

עבודה עם פליטים, מבקשי מקלט ובני משפחותיהם

חדרי ייעוץ שקטים

מניחים לנקות את הראש שלך