"כדי לטפל בי באותה מידה,
ייתכן שתצטרך להתייחס אליי בצורה שונה"

BACP Organisational Member

עבודה עם פליטים, מבקשי מקלט ובני משפחותיהם

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind