& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "A fin de tratarme igual,
poderá ter me tratar de xeito diferente"

Membro organizativo do BACP,en

Traballando con refuxiados, Asylum Seekers and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind