"Per tal de tractar igual,
vostè pot haver de tractar de forma diferent"

Treball amb els Refugiats, Asylum Seekers and Their Families

sales d'assessorament tranquil·les

Poseu per aclarir la seva ment