"Per tal de tractar igual,
vostè pot haver de tractar de forma diferent"

Membre organitzatiu de BACP,en

Aquest projecte està parcialment finançat per la UE Asil,,en,Fons de Migració i Integració,,en,Augmentar la gestió dels fluxos migratoris a tota la Unió Europea,,en,Haven,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Working With Refugees and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind