"Per tal de tractar igual,
vostè pot haver de tractar de forma diferent"

Membre organitzatiu de BACP,en

Treball amb els Refugiats, Asylum Seekers and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind