"Bərabər məni müalicə etmək üçün,
Siz fərqli məni müalicə ola bilər"

BACP Təşkilat üzvü,,en,Layihənin məqsədi BACP təşkilatının üzvü kimi,,en,Digər qanuni və könüllü təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək, məsələn,,,en

Bu layihə AB Sığınacağı tərəfindən maliyyələşdirilən hissədir,,en,Miqrasiya və İnteqrasiya Fondu,,en,Avropa Birliyi daxilində miqrasiya axınlarının idarə olunmasını daha səmərəli etmək,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Qaçqınlar və ailələri ilə iş,en

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind