"Ten einde my gelyk te behandel,
jy mag hê my anders te behandel"

BACP Organisational Member

Werk met vlugtelinge, Asylum Seekers and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind